Asociația ProAfaceri

a apărut din dorința de a dinamiza mediul de afaceri brașovean, dar și pe cel regional și național, prin implicarea în activități care să creeze oportunități pentru investitori, oameni de afaceri români și piața forței de muncă.

Asociația ProAfaceri își propune să se implice în:

 • Realizarea de activități de consiliere profesională și îndrumare vocațională în favoarea tinerilor și a absolvenților;
 • Realizarea de activități de promovare și educare a tinerilor;
 • Elaborarea de proiecte și organizarea de activități în domeniul afacerilor, crearea unui cadru propice schimbului de informații pentru dezvoltarea propriilor afaceri, organizarea de conferințe și seminarii de afaceri;
 • Participarea la proiecte locale, naționale și internaționale de dezvoltare a antreprenoriatului românesc;
 • Oferirea de consultanță și formare în domeniul afacerilor;
 • Promovarea de campanii mass media, organizarea și participarea la diverse evenimente și expoziții, susținerea și realizarea de materiale de specialitate în vederea promovării turistice a orașului și a zonei din care acesta face parte;
 • Inițierea și derularea unor proiecte de dezvoltare locală și regională în domeniul economico-social prin accesarea de fonduri publice sau private din țară sau din strainătate;
 • Inițierea și derularea de proiecte legate de protecția mediului la nivel local și national.
 • Acordarea de consultanță în domeniul managerial, marketing, economic și turistic, în vederea creșterii gradului de profesionalism și competență al beneficiarilor.

Servicii complete în vederea accesării finanțărilor europene

Acum, Asociația vine în sprijinul antreprenorilor prin oferirea de servicii complete în vederea accesării finanțărilor europene, inclusiv prin programul START-UP NATION ROMÂNIA.

În cadrul acestui program, sunt eligibile societățile comerciale constituite după data de 30 ianuarie 2017 (SRL-uri, SRL-D-uri și societăți cooperatiste), finanțarea acordată fiind de 100% din cheltuielile eligibile, de maxim 200.000 lei, lista codurilor CAEN cuprinse fiind foarte generoasă.

Principalele cheltuielile eligibile în programul Start-up Nation România sunt: echipamente tehnologice; aparate și instalații de măsură; echipamente IT; tehnică de calcul; instalații de încălzire sau climatizare; realizarea unei pagini web; cheltuieli aferente chiriilor pentru spații de lucru; consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului.

Conceptul One Stop Solutions

Conceptul One Stop Solutions (inițiat de către Asociația ProAfaceri) oferă un pachet complet și complex care oferă libertate antreprenorului să se ocupe direct de afacerea sa, alături de PROfesioniștii din Asociație.

Pachetul unic pe care îl oferim este unul flexibil și adaptat nevoilor antreprenorului, fiind creat ca urmare a solicitărilor primite:

 • Consultanță în vederea validării ideii de afaceri;
 • Scrierea Planului de Afaceri și a Cererii de Finantare;
 • Suport în vederea înființării firmei (rezervare nume on-line, sediu social, consultanță juridică, documentație Registrul Comerțului, etc.);
 • Consultanță în vederea implementării proiectului (proceduri de achiziții publice, întocmire contracte comerciale, monitorizare indicatori și etape de implementare, monitorizare ex-post, etc.);
 • Suport financiar-contabil profesionist pentru toate activitățile derulate;
 • Formare profesională prin cursuri pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale specifice, având furnizori de formare autorizați ANC;
 • Audit financiar pe toată durata proiectului;
 • Consultanță în vederea întocmirii raportărilor și a cererilor de plată/rambursare;
 • Realizare pagină web și/sau magazin virtual
 • Alte servicii conexe, utile implementării cu succes a unui proiect.

Este exact ceea ce ai căutat !

Înscrie-te acum prin e-mail la adresa: office@proafaceri.com pentru a beneficia de consultanță preliminară,

iar afacerea ta va încăpea pe mâinile unor PROfesioniști!