Project Description

Servicii de evaluare și reevaluare pentru toate tipurile de proprietăți imobiliare și bunuri mobile.

Evaluăm bunuri mobile și proprietăți imobiliare, acoperind întreaga gamă de scopuri, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.

 Evaluare de proprietăţi imobiliare și bunuri mobile

– determinarea valorii de piață a proprietăților imobiliare și bunurilor mobile pentru investiții, achiziții, vanzare, etc.

Evaluare de impozitare a construcţiilor nerezidențiale

– determinarea valorii impozabile a construcţiilor nerezidențale aparţinând societăţilor comerciale și persoanelor fizice.

Evaluare pentru birouri notariale

–  evaluări pentru întocmire diverse înscrisuri în acte notariale în cazul constructiilor ce nu se regasesc in STUDIU DE PIATA privind valorile proprietaților imobiliare, conform ghidului publicat de Camera Notarilor Publici.

Evaluare pentru raportarea financiară

–  determinarea valorii juste și/sau a valorii echitabile pentru raportarea financiară a mijloacelor fixe deținute de persoane juridice.

Evaluare pentru executare, insolvenţă și lichidare

Evaluare de majorare capital social

Evaluare instituții publice: UAT-uri, Primării, Consilii Județene si instituții subordonate

Evaluare pentru garantarea împrumutului

Estimarea valorii de asigurare

Detalii

Firma – Evaluare Brașov

Servicii:

  •  Evaluare de proprietăţi imobiliare și bunuri mobile

  •  Evaluare de impozitare a construcţiilor nerezidențiale

  • Evaluare pentru birouri notariale

  • Evaluare pentru raportarea financiară

  • Evaluare pentru executare, insolvenţă și lichidare

  • Evaluare de majorare capital social

  • Evaluare pentru garantarea împrumutului

  • Estimarea valorii de asigurare